چــــرا

تحت لیسانس


Merkleآلمان

مشتریان ویژه

جوایز و افتخارات

  • اولین و بزرگترین صادرکننده دستگاه های جوش و برش

  • اولین و در حال حاضر تنها دارنده نشان استاندارد ملی ایران در صنعت جوش

  • مجهز به آزمایشگاه همکار موسسه استاندارد برای تست ماشین های جوشکاری و برشکاری

  • برنده جایزه اول کشوری به عنوان بهترین نمونه محصول درسال های 85 و 88

  • برگزیده شده به عنوان یهترین واحد تحقیق و توسعه کشور در سال 86 و 88

  • برگزیده شده به عنوان واحد نمونه ششمین جشنواره تولید ملی در سال های 87 و 88

  • برگزیده شده به عنوان بهترین تولید کننده کشور توسط وزارت صنایع در سال 87

(۰۲۱) ۸۸۰۱۰۹۶۶