کجا هستیم

کـــــارخــــانه

کیلومتر 5 جاده ساری-قائم شهر، روبروی اداره هواشناسی، صندوق پستی: ۴۸۱۷۵-۳۸۵
۰۱۱-۳۳۱۳۷۱۱۰, ۰۱۱-۳۳۱۳۷۱۱۱
۰۱۱-۳۳۱۳۷۱۱۶
info@Gaamelectric.com

دفتر مــرکــزی

خیابان کارگر شمالی، خیابان دهم، خیابان اشکان، پلاک ۱۰
( ۲۴ خط) ۸۸۰۱۰۹۶۶
(داخلی ۰) ۸۸۰۱۰۹۶۶

نمایندگی ها

بیاب

(۰۲۱) ۸۸۰۱۰۹۶۶